کارمندان و کارشناسان گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/16-6:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه   شماره تلفن عکس 
1 زهرا جهانبخش کارشناسی مسئول آزمایشگاه 37929049
2 هاجر یزدانی کارشناسی مسئول دفتر گروه 37929075

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir