کارمندان و کارشناسان گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/11/24-5:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه   شماره تلفن عکس 
زهرا جهانبخش کارشناسی مسئول آزمایشگاه 37929049
هاجر یزدانی کارشناسی مسئول دفتر گروه 37929075

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir