کارمندان و کارشناسان گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/03/27-11:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه  شرح وظایف  شماره تلفن عکس 
زهرا جهانبخش کارشناسی کارشناس آزمایشگاه شرح وظایف 37929049
هاجر یزدانی کارشناسی مسئول دفتر گروه شرح وظایف 37929075

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir