کارمندان آزمایشگاه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/29-11:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی  تحصیلات مسئولیت در آزمایشگاه  شماره تماس عکس

دکتر سید محمد ابطحی

دکتری حشره شناسی رئیس آزمایشگاه 37929110

دکتر سیدجواد هاشمی نیا

دکتری پزشکی مولکولی سوپر وایزر آزمایشگاه 37928130  

خانم آرزو دبیری

کارشناسی ارشد ایمنولوژی   کارشناس ارشد آزمایشگاه 37928130

خانم اکرم سرمدی

کارشناس ارشد ژنتیک کارشناس ارشد آزمایشگاه 37928130

خانم مریم میر احسنی

کارشناس ارشد میکروبیولوژی کارشناس ارشد آزمایشگاه 37928130

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir