کارمندان آزمایشگاه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/30-10:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی  تحصیلات مسئولیت در آزمایشگاه  شماره تماس
دکتر سید محمد ابطحی دکتری حشره شناسی رئیس آزمایشگاه 37929110
دکتر سید جواد هاشمی نیا دکتری پزشکی مولکولی سوپر وایزر آزمایشگاه 37928130
خانم آرزو دبیری کارشناسی ارشد ایمنولوژی   کارشناس ارشد آزمایشگاه 37928130
خانم اکرم سرمدی کارشناس ارشد ژنتیک کارشناس ارشد آزمایشگاه 37928130

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir