کارمندان آزمایشگاه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/09/13-19:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی  تحصیلات مسئولیت در آزمایشگاه  شماره تماس
دکتر سید حسین میرهندی دکتری قارچ شناسی پزشکی رئیس آزمایشگاه 37929165
دکتر سید محمد ابطحی دکتری حشره شناسی سرپرست آزمایشگاه 37929110
دکتر سید جواد هاشمی نیا دکتری پزشکی مولکولی سوپر وایزر آزمایشگاه 37928130
خانم دادخواه کارشناسی ارشدایمنولوژی کارشناس ارشد آزمایشگاه  37928130
خانم آرزو دبیری کارشناسی ارشد ایمنولوژی   کارشناس ارشد آزمایشگاه 37928130
خانم سرمدی کارشناس ارشد ژنتیک کارشناس آزمایشگاه 37928130

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir