کارشناس امور بین الملل

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/09/15-10:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی    
میزان تحصیلات  
شماره تماس    
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir