کارشناس ارزشیابی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/09/15-12:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارشناس ارزشیابی امور هیئت علمی

نام و نام خانوادگی تحصیلات ایمیل شماره تلفن
 فریبا عامری     37928144

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir