فراگیران کارشناسی ارشد گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/10/17-10:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی   رشته تحصیلی    سال ورودی پست الکترونیک
محمود صادقی  ارشد انگل شناسی  1398 m.sadab@yahoo.com
سیده فاطمه حسینی  ارشد انگل شناسی  1398 antizion72@gMail.com
بهاره بصیرپور  ارشد انگل شناسی  1398 baharebasirpour@ gMail.com
الهام مالکی  ارشد انگل شناسی  1398 Elham.Maleki67@yahoo.com
پری سیما بدیعی زاده ارشد انگل شناسی  1397 parisima.b@yahoo.com
مهدی جدیدنیا ارشد انگل شناسی  1397  
فرزین خسروی دانش  ارشد انگل شناسی  1397 daneshfarzin@yahoo.com
مهناز سامی ارشد انگل شناسی 1396 mah.sami1351@gmail.com
مهرزاد منصوری ارشد انگل شناسی 1396  
مهدی افضلی ارشد انگل شناسی 1396  
فاطمه سادات جلالی ارشد انگل شناسی 1395 Mehrnaosh.jalali70@gmail.com
جلال حکیمی تیرانی ارشد انگل شناسی 1395  
اکرم شفیعی ارشد انگل شناسی 1395 a.shafiei.1988@gmail.com
غزاله مهابادی ارشد انگل شناسی 1395 Mahabadi.gh.@gmail.com
****** ارشد قارچ شناسی ****** ********
مهدیه شریفی  ارشد قارچ شناسی  1398 sharifimahdiye96@gmail.com
سحر ایران شاهی  ارشد قارچ شناسی  1398 siranshahi@gmail.com
رویا مطوری پور  ارشد قارچ شناسی  1398 Royamatouri@gmail.com
زینب موسائی  ارشد قارچ شناسی  1397 zeinabmoussaie@gmail.com
نگار امینی  ارشدقارچ شناسی  1397 matiti-71@yahoo.com
فروغ رضوانی  ارشد قارچ شناسی  1397 f.rezvani10020@gmail.com
ایمان زارعی  ارشد قارچ شناسی  1397 zareiofficemail@yahoo.com
اکبر آرام مهر ارشد قارچ شناسی 1396 aarammehr@yahoo.com
کوروش صالحی پور  ارشد قارچ شناسی  1396 k.salehipour@ho+mail.com
بتول متقی رسائی  ارشد قارچ شناسی  1396 baharmotaghi136@gMail.com
ویدا عبدی  ارشد قارچ شناسی 1396 vidaabdi69@gmail.com
سماء فرامرزی  ارشد قارچ شناسی  1396 samafaramarzi2013@yahoo.com
محسن میرشکار  ارشد قارچ شناسی  1396 Mohsenmirshekar62@gmil.com
اعظم حقیقت فرد ارشد قارچ شناسی 1395 haghighatfard67@gmail.com
فاطمه شریفی فر ارشد قارچ شناسی 1395  
مهناز غلامی ارشد قارچ شناسی 1395  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir