فراگیران کارشناسی ارشد گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/31-12:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی   رشته تحصیلی    سال ورودی پست الکترونیک
سکینه اکبری ارشد انگل شناسی 1393  
مریم رحمانی دهاقانی ارشد انگل شناسی 1393  
معصومه زیوداری ارشد انگل شناسی 1393  
فرشته محمدی ارشد انگل شناسی 1393  
سروش میرزانیا ارشد انگل شناسی 1393  
مینا اسکندری ارشد انگل شناسی 1394  
الهام حسینی ارشد انگل شناسی 1394  
سید امیر رضا ظهیر ارشد انگل شناسی 1394  
سمیه موسوی مبارکه ارشد انگل شناسی 1394  
علیرضا نجفی راد ارشد انگل شناسی 1394  
فاطمه سادات جلالی ارشد انگل شناسی 1395  
جلال حکیمی تیرانی ارشد انگل شناسی 1395  
اکرم شفیعی ارشد انگل شناسی 1395  
مریم طهماسبی ارشد انگل شناسی 1395  
محمد فلاحتی ارشد انگل شناسی 1395  
غزاله مهابادی ارشد انگل شناسی 1395  
فاطمه غریبوند ارشد انگل شناسی 1392  
 بهزاد زاهد ارشد قارچ شناسی  1391  
شکوفه پولادیان ارشد قارچ شناسی 1393  
مهناز خیرخواه ارشد قارچ شناسی 1393  
فاطمه صالحی وانانی ارشد قارچ شناسی 1393  
ابوذر کمری ارشد قارچ شناسی 1393  
بیان کمشکی ارشد قارچ شناسی 1393  
زهرا جبل عاملی ارشد قارچ شناسی 1393  
عبدالرسول محمدی ارشد قارچ شناسی 1393  
سحر کیانی پور ارشد قارچ شناسی 1394  
شیما ابوطالبیان ارشد قارچ شناسی 1394  
اصغر حیدریان ارشد قارچ شناسی 1394  
علی سرداری ارشد قارچ شناسی 1394  
مهناز لقمانی ارشد قارچ شناسی 1394  
شهباز یوسفی جلالی ارشد قارچ شناسی 1394  
اکبر آرام مهر ارشد قارچ شناسی 1395  
اعظم حقیقت فرد ارشد قارچ شناسی 1395  
طاهره رحیمی ارشد قارچ شناسی 1395  
فاطمه شریفی فر ارشد قارچ شناسی 1395  

منیره طائی

ارشد قارچ شناسی 1395  
مهناز غلامی ارشد قارچ شناسی 1395  
       
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir