فراگیران کارشناسی ارشد گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/12-7:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف نام و نام خانوادگی   رشته تحصیلی    سال ورودی پست الکترونیک
1 محمود صادقی  ارشد انگل شناسی  1398 m.sadab@yahoo.com
2 سیده فاطمه حسینی  ارشد انگل شناسی  1398 antizion72@gMail.com
3 بهاره بصیرپور  ارشد انگل شناسی  1398 baharebasirpour@ gMail.com
4 الهام مالکی  ارشد انگل شناسی  1398 Elham.Maleki67@yahoo.com
5 پری سیما بدیعی زاده ارشد انگل شناسی  1397 parisima.b@yahoo.com
6 مهدی حدادنیا ارشد انگل شناسی  1397 Mehdi.hadadnia1358@gmail.com
7 فرزین خسروی دانش  ارشد انگل شناسی  1397 daneshfarzin@yahoo.com
8 مهناز سامی ارشد انگل شناسی 1396 mah.sami1351@gmail.com
9 مهرزاد منصوری ارشد انگل شناسی 1396  
10 مهدی افضلی ارشد انگل شناسی 1396  
11 فاطمه سادات جلالی ارشد انگل شناسی 1395 Mehrnaosh.jalali70@gmail.com
12 جلال حکیمی تیرانی ارشد انگل شناسی 1395 jaialhakimi97@gmail.com
13 اکرم شفیعی ارشد انگل شناسی 1395 a.shafiei.1988@gmail.com
  ****** ارشد قارچ شناسی ****** ********
1 مهدیه شریفی  ارشد قارچ شناسی  1398 sharifimahdiye96@gmail.com
2 سحر ایران شاهی  ارشد قارچ شناسی  1398 siranshahi@gmail.com
3 رویا مطوری پور  ارشد قارچ شناسی  1398 Royamatouri@gmail.com
4 زینب موسائی  ارشد قارچ شناسی  1397 zeinabmoussaie@gmail.com
5 نگار امینی  ارشدقارچ شناسی  1397 matiti-71@yahoo.com
6 فروغ رضوانی  ارشد قارچ شناسی  1397 f.rezvani10020@gmail.com
7 ایمان زارعی  ارشد قارچ شناسی  1397 zareiofficemail@yahoo.com
8 اکبر آرام مهر ارشد قارچ شناسی 1396 aarammehr@yahoo.com
9 کوروش صالحی پور  ارشد قارچ شناسی  1396 k.salehipour@ho+mail.com
10 بتول متقی رسائی  ارشد قارچ شناسی  1396 baharmotaghi136@gMail.com
11 ویدا عبدی  ارشد قارچ شناسی 1396 vidaabdi69@gmail.com
12 سماء فرامرزی  ارشد قارچ شناسی  1396 samafaramarzi2013@yahoo.com
13 محسن میرشکار  ارشد قارچ شناسی  1396 Mohsenmirshekar62@gmil.com
14 اعظم حقیقت فرد ارشد قارچ شناسی 1395 haghighatfard67@gmail.com
15 فاطمه شریفی فر ارشد قارچ شناسی 1395  
16 مهناز غلامی ارشد قارچ شناسی 1395 iran.univ@yaho.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir