فراگیران کارشناسی ارشد گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/01/20-12:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

سال ورودی

ایمیل

لیلا احمدی

1395

lyla1364@yahoo.com

پرنیان نوابی

1395

parnian_n70@yahoo.com

مهرنوش اشجع آوران

1395

mehnosh.arvan@gmail.com

ندا کثیری

1395

N.kasiri1993@gmail.com

اسما اسلامی

1395

eslami.a1373@gmail.com

گلزار احمدی

1395

golzarahmadi313@gmail.com

مهشید رحمتی

1395

MahshidRahmati88@yahoo.com

بشری افشاری

1395

Boshraafshar@yahoo.com

مریم شریعتی

1395

M_Piano20@yahoo.com

زهرا خلیفه زاده

1395

zahra.khz@yahoo.com

مریم نقاش زرگریان 1395 mary_zargarian@yahoo.com
زهره علیان فر 1393 Lady_matin2007@yahoo.com
فرشته نوایی 1393 rasha-382@yahoo.com 
فرزانه پیغمبرزاده 1393 Farzanegp11@yahoo.com
     

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir