فراگیران کارشناسی ارشد گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-10:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

سال ورودی

ایمیل

ساناز افشار

1392

ASUN.938@gmail.com 

نیلوفر کیهان مهر

1392

niloufarkeyhanmehr@gmail.com 

فائزه عباسی راد

1392

faezeh.abasirad@gmail.com 

زهرا عندانی

1392

Zadnanisadati@gmail.com 

شیما شاپوری

1392

shimashapoori@gmail.com 

مهسا رضایی پور

1392

mahsa_rezaeepoor@yahoo.com 

یاسر مقدم

1392

ymoghaddam@yahoo.com 

مریم محمدی گنجی

1392

mganji22@yahoo.com 

نگار مرآتیان اصفهانی

1392

nmeratian@gmail.com 

 آناهیتا نجفعلی زاده

 1393

a_alizadeh_12@yahoo.com 

 بهروز رباط جزی

 1393

behruz.robatjazi@yahoo.com 

 الهه واعظ مقدم

 1393

setareh_shabgard2000@yahoo.com 

 آزاده سید جودکی

 1393

azadeh_seyedjoodaki@yahoo.com

 شیما سلطانی(بین الملل)

 1392

soltanish41@yahoo.com 

 شکوفه رحیم پور(بین الملل)

 1392

 

زهره علیان فر

 1393

Lady_matin2007@yahoo.com 

 فاطمه تشریفی

 1392

 Fatemetashrifi@yahoo.com

 مینا حسینی

 1393

golerooz.0067@yahoo.com 

 فرشته نوایی

 1393

rasha-382@yahoo.com 

 فهیمه خادم

 1393

 KhFahimeh@yahoo.com

 فرزانه پیغمبرزاده

 1393

Farzanegp11@yahoo.com 

لیلا احمدی

1395

lyla1364@yahoo.com

پرنیان نوابی

1395

parnian_n70@yahoo.com

مهرنوش اشجع آوران

1395

mehnosh.arvan@gmail.com

ندا کثیری

1395

N.kasiri1993@gmail.com

اسما اسلامی

1395

eslami.a1373@gmail.com

گلزار احمدی

1395

golzarahmadi313@gmail.com

مهشید رحمتی

1395

MahshidRahmati88@yahoo.com

بشری افشاری

1395

Boshraafshar@yahoo.com

مریم شریعتی

1395

M_Piano20@yahoo.com

زهرا خلیفه زاده

1395

zahra.khz@yahoo.com

مریم نقاش زرگریان 1395 mary_zargarian@yahoo.com
     
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir