فراگیران کارشناسی ارشد گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-13:23

 

نام و نام خانوادگی

ورودی پست الکترونیک
فرشته احمدی 1396 Fereshte.Ahmadiv2@gmail.com
مریم خلیلی 1396 maryamkh862@gmail.com
امین صادقی 1396 a.sadeghi252@gmail.com
طاهره علی پور 1396 Tahoora.alipoor96@gmali.com
شیما سادات فرزانه 1396 F.shima_67@yahoo.com
امیرحسین فیاضی 1396 Fayyaz.Amirhossein@yahoo.com
حدیثه میسائی 1396 hadismisaei@gmali.com
مهرداد محمدی 1395 mehrdad.mohammadi1984@gmali.com
الهام حقیقی فر 1395 el.haghighifar@gmail.com
صبا جلالی فر 1395 sabaJalalifar6@gmail.com
طبیه شکیبا 1395 t.shakiba59@yahoo.com
سیدسعیده ابراهیمی 1395 ebrahimi.saide@gmail.com
احد محمودی 1395 Ahadmahmoodi244@gmail.com
مسعود کیخا 1394 masoudkeikha@outlook.com
فائزه قاضی عسگر 1394 Fgh124000@gmail.com
لیلا قیطانی 1394 okila70409@gmail.com
یلدا استادی 1394 Miss.shanzelize@rocketmail.com
بهنام سی سخت پور 1394 sisakhtpourb@gmail.com

مهدی شعبانی

1393

mehdi_shabani1371@yahoo.com

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir