فراگیران کارشناسی ارشد گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/15-10:49

 

فارغ التحصیل& دانشجو

نام و نام خانوادگی

ورودی پست الکترونیک
دانشجو سهیل اکبری  1397 soheilakbari7192@gmail.com
دانشجو خاطره سادات اختراعی 1397 khatereh.ekhteraei1996@yahoo.com
دانشجو کبرا تاراجیان 1397 kobraTaragian@gmail.com
دانشجو مجید ترابی 1397 Majid.trb@gmail.com
دانشجو زینب فتحی 1397 baranfathi1@gmail.com
دانشجو مهسا معرفیان 1397 mahsam395@yahoo.com
انصراف فرشته احمدی 1396 Fereshte.Ahmadiv2@gmail.com
دانشجو مریم خلیلی 1396 maryamkh862@gmail.com
دانشجو امین صادقی 1396 a.sadeghi252@gmail.com
دانشجو طاهره علی پور 1396 Tahoora.alipoor96@gmali.com
دانشجو شیما سادات فرزانه 1396 F.shima_67@yahoo.com
دانشجو امیرحسین فیاضی 1396 Fayyaz.Amirhossein@yahoo.com
دانشجو حدیثه میسائی 1396 hadismisaei@gmali.com
فارغ التحصیل مهرداد محمدی 1395 mehrdad.mohammadi1984@gmali.com
دانشجو الهام حقیقی فر 1395 el.haghighifar@gmail.com
دانشجو صبا جلالی فر 1395 sabaJalalifar6@gmail.com
دانشجو طبیه شکیبا 1395 t.shakiba59@yahoo.com
دانشجو سیدسعیده ابراهیمی 1395 ebrahimi.saide@gmail.com
فارغ التحصیل احد محمودی 1395 Ahadmahmoodi244@gmail.com
فارغ التحصیل مسعود کیخا 1394 masoudkeikha@outlook.com
فارغ التحصیل فائزه قاضی عسگر 1394 Fgh124000@gmail.com
فارغ التحصیل لیلا قیطانی 1394 okila70409@gmail.com
فارغ التحصیل یلدا استادی 1394 Miss.shanzelize@rocketmail.com
دانشجو بهنام سی سخت پور 1394 sisakhtpourb@gmail.com
فارغ التحصیل

مهدی شعبانی

1393

mehdi_shabani1371@yahoo.com

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir