فراگیران کارشناسی ارشد گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/01/30-9:04

 

نام و نام خانوادگی

ورودی پست الکترونیک
فرشته احمدی 1396  
مریم خلیلی 1396  
امین صادقی 1396  
طاهره علی پور 1396  
شیما سادات فرزانه 1396  
امیرحسین فیاضی 1396  
حدیثه میسائی 1396  
مهرداد محمدی 1395  
الهام حقیقی فر 1395  
صبا جلالی فر 1395  
طبیه شکیبا 1395  
سیدسعیده ابراهیمی 1395  
احد محمودی 1395  

بهجت امامی

1395

 

مسعود کیخا 1394  
فائزه قاضی عسگر 1394  
یلدا استادی 1394  
بهنام سی سخت پور 1394  

مهدی شعبانی

1393

 

دنیا زارع

1393

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir