فراگیران کارشناسی ارشد گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/10-9:20

 

فارغ التحصیل& دانشجو

نام و نام خانوادگی

ورودی پست الکترونیک
دانشجو علی احمدی 1398 AliAhmadiesf1995@gmail.com
دانشجو نفیسه جعفری 1398 nafise.Jafari.3@gmail.com
دانشجو مریم انصاری 1398 m.ansari9419@gmail.com
دانشجو سیدامیر ساجدی 1398 sajedia48@gmail.com
دانشجو فاطمه ممتاز 1398 F.momtaz72@gmail.com
دانشجو مهدیه ممتاز 1398 M.momtaz72m@gmail.com
دانشجو سهیل اکبری  1397 soheilakbari7192@gmail.com
دانشجو خاطره سادات اختراعی 1397 khatereh.ekhteraei1996@yahoo.com
دانشجو کبرا تاراجیان 1397 kobraTaragian@gmail.com
دانشجو مجید ترابی 1397 Majid.trb@gmail.com
دانشجو زینب فتحی 1397 baranfathi1@gmail.com
دانشجو مهسا معرفیان 1397 mahsam395@yahoo.com
دانشجو مریم خلیلی 1396 maryamkh862@gmail.com
دانشجو امین صادقی 1396 a.sadeghi252@gmail.com
دانشجو طاهره علی پور 1396 Tahoora.alipoor96@gmali.com
دانشجو شیما سادات فرزانه 1396 F.shima_67@yahoo.com
دانشجو امیرحسین فیاضی 1396 Fayyaz.Amirhossein@yahoo.com
دانشجو حدیثه میسائی 1396 hadismisaei@gmali.com
دانشجو الهام حقیقی فر 1395 el.haghighifar@gmail.com
فارغ التحصیل صبا جلالی فر 1395 sabaJalalifar6@gmail.com
فارغ التحصیل طبیه شکیبا 1395 t.shakiba59@yahoo.com
دانشجو سیدسعیده ابراهیمی 1395 ebrahimi.saide@gmail.com
فارغ التحصیل بهنام سی سخت پور 1394 sisakhtpourb@gmail.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir