کارشناسی ارشد

تاریخ ایجاد شنبه,1395/08/08-8:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود استاد راهنما Email
فاطمه خانی 1393  دکتر مریم راداحمدی fatemeh_khani67@yahoo.com
آزاده السادات حسینی 1393  دکتر مریم راداحمدی  azade.hoseini@yahoo.com
کبری پیغانی 1393 دکتر پرهام رئیسی  c.payghani@gmail.com
سید حسین حدادی 1393 دکتر زیبا رجائی s_h_haddadi@yahoo.com
نازنین زهرای خسروی 1393 دکتر شقایق حق جوی جوانمرد s70.yasamin@gmail.com
پروانه دعایی 1393 دکتر زیبا رجائی pdoaee@yahoo.com
مینا سادات ایزدی 1394 دکتر مریم راداحمدی mina-izadi72@gmail.com
نسیم شناور 1394   nasim.shnr@yahoo.com
آسیه رفیعی 1394   rafiee.asiye@yahoo.com
عاطفه رعیت پور 1394 دکتر مریم راداحمدی atefeh_raiatpour@yahoo.com
محمدرضا عموئی 1394   amooei.mohammad@yahoo.com
منیژه غلامی 1394   man_13gholami68@yahoo.com
فاطمه شریفی 1395   fatemeh.sharifii.1992@gmail.com
هاجرالسادات حسینی 1395   anestesia.Hosseini@gmail.com
زهره عرب 1395   zohreh.arab10@gmail.com
مرضیه زرین 1395   zarin.marziyeh@gmail.com
نگار یاوری 1395   nyavari80@yahoo.com
محمد جواد آزمند 1395   mj.Azmand@yahoo.com
محمد کرمی 1395   mohammad.karami666@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir