کارشناسی ارشد ژنتیک

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/03/31-8:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود استاد راهنما موضوع پایان نامه Email
         
راضیه فاتحی 91 دکتر قیصری    
         
         
گل جهان سلطانی 92 دکتر نیکپور    
هادی بابایی 92 دکتر رسول صالحی    
مژده نصراله زاده 92 دکتر نیکپور    
میثم مصلایی 92 دکتر رسول صالحی    
نعیم احتشام 92 دکتر خیراالهی    
مجد الدین رضایی 92 دکتر نیکپور    
نوشین نوربخش 92 دکتر نیکپور    
ازاده رحیمی 93      
محمد رضا پوردهنو 93      
سارا قاسمی 93      
رینا صدیقی 93      
دنیز مرتضوی 93      
پوریا محمد جانلو 93      
علی عسگر محمدی 93      
ژاله اسدی فخر 94      
صفورا قلمکاری 94      
مائده گنجی 94      
روشنک سید سجادی 94      
زهرا جز علیان عباسی 94      

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir