کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/01/17-9:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی
سال ورود استاد راهنما موضوع پایان نامه Email
 عتی مجلسی  88      
نسرین حیدری 91 دکتر خان احمد    
راضیه تقی زاده 91 دکتر خان احمد    
رویا خواجه گودری 91 دکتر خیراللهی    
فاطمه پور زادگان 91 دکتر خان احمد    
میگانوش سیمونیان 92 دکتر رسول صالحی    
سمانه احمدی 92      
سارا انجفی 92      
وهاب شفیعی 92      
فاطمه جلالی 92      
هادی باقری 92      
لیلا درزی 92 دکتر خان احمد    
زهرا هاتفی 92      
غلامرضا فتوحی 93      
مهرناز جهانی 93      
سید امیر نور بخش 93      
کبری مرادزاده 93      
پردیس محمدزاده 93      
حمیدرضا میانه ساز 93      
امنه اسکندری 93      
مهسا صالحی 94      
طاهره حسانی فر 94      
پریسا باقری 94      
مهدیه سرمدی 94      
فرنوش کیانپور 94      

نوشین زاهدی

94

     
مرضیه باقری 94      

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir