کارشناسان کمیته

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/08/10-11:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارشناسان کمیته منتخب

نام و نام خانوادگی  تحصیلات سمت  شماره تلفن
 الهام فرازمند  فوق دیپلم مدیریت  کارشناس کمیته منتخب  37922536
       

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir