کارشناسان و کارمندان گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/08/02-23:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه  شرح وظایف  شماره تلفن
 خانم فخرالسادات حسینی  فوق لیسانس  کارشناس ارشد آموزشی کارشناس کارورزی 37928117
آقای بهرام ایرانپور لیسانس  کارشناس آموزشی کارشناس کارآموزی 37928118
 مهندس مریم خیرمند فوق لیسانس  کارشناس ارشد آموزشی کارشناس دستیاری پزشکی اجتماعی 37928118
خانم الهام احسانی لیسانس کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کارشناس دستیاری پزشکی خانواده 37929064
خانم تابان میرشفیعی فوق دیپلم مسئول دفتر گروه - 37928110
آقای ابراهیم عابدی فوق دیپلم مسئول خدمات   -

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir