کارشناسان و کارمندان گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/04-6:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه   شماره تلفن عکس
1  خانم فخرالسادات حسینی  فوق لیسانس آموزش دانشجویان 37928117
2 آقای بهرام ایرانپور لیسانس کارشناس کارآموزی 37928118
3  مهندس مریم خیرمند فوق لیسانس کارشناس دستیاری 37928118 ندارد
4 خانم تابان میرشفیعی فوق دیپلم مسئول دفتر گروه 37928110

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir