کارشناسان و کارمندان گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1399/06/22-5:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تماس  
1  صدیقه محمد طالبی  دیپلم  مسئول دفتر  37929017

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir