کارشناسان و کارمندان گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/03-14:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شرح وظایف تلفن محل کار
 صدیقه محمد طالبی  دیپلم  منشی    37929017
 منصور کریمی هویه  پایان ابتدایی خدمات    37929084
فرهاد قیصری دیپلم خدمات   37929017

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir