کارشناسان و کارمندان گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/05-19:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شرح وظایف تلفن محل کار
 صدیقه محمد طالبی  دیپلم  منشی    37929017
 منصور کریمی هویه  پایان ابتدایی خدمات    37929084

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir