کاردیولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/10/05-10:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

فارغ التحصیلان 1395

دکتر قاسم میرسلیمان

دکتر محمد صغیرا

دکتر سیامک محمود مرادی

دکتر پیام ابراهیمی فر

دکتر محمد کریمی پناه

دکتر محمد کرمانی

دکتر محمد علی بادی

دکتر سید وحید شریف آرانی

دکتر مهران صادقی

دکتر کیان حشمت

دکتر محمد بیدمشکی

دکتر سحر یداللهی

دکتر فروز بکتاش

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir