برنامه درسی کارآموز1(Student) گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/11-7:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی:1397-98

ماه: ارديبهشت لغايت تير ماه 98

گروه آموزشی: جراحي

دوره:

نام درس:نظري جراحي عمومي

شماره درس :31115127

نام مسوول دوره: آقاي  دكتر محسن  كلاهدوزان

مکان برگزاری دوره: تالار محسن بيمارستان الزهرا (س)

شروع و پایان دوره: 98/2/11  لغايت 98/4/30

طول دوره:3 ماه

آدرس دفتر گروه:بيمارستان الزهرا (س)

تلفن دفتر گروه:36201995

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:14-8 صبح

Email:

هدف کلی دوره:

اهداف اختصاصی دوره:

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

10/2/98

عفونتهاي ريه پلور كيست هيداتيد ريه

دكتر طالب زاده

14:30- 12:30

بيمارستان الزهرا

 

 

 

2

11/2

بيماريهاي تيروئيد

دكتر ناظم

14:30- 12:30

بيمارستان الزهرا

 

 

 

3

12/2

بيماريهاي شايع مري و ديافراگم

دكتر صيادي

10-8

بيمارستان الزهرا

 

 

 

4

12/2

پريتونيت و آبسه شكمي

دكتر صيادي

12-10

بيمارستان الزهرا

 

 

 

5 14/2 داروهاي ضد انعقاد و ترانسفوزيون در جراحي دكتر شاه زماني 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
6 16/2 نحوه برخورد با بيمار ترومايي دكتر كلاهدوزان 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
7 17/2 بيماريهاي شرياني دكتر ساروخاني 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
8 21/2 زخم هاي بستر و تومورهاي پوست دكتر اديب 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
9 22/2 بيماريهاي كبد و كيست هيداتيد كبد دكتر صانعي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
10 23/2 بيماريهاي طحال دكتر صفايي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
11 24/2 بيماريهاي وريدي و لنفاتيك دكتر ساروخاني 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
12 6/2 تروماي شكم دكتر كليدري 10-8 بيمارستان الزهرا      
13 26/2 تروماي لگن دكتر كليدري 12-10 بيمارستان الزهرا      
14 28/2 عفونت در جراحي دكتر مللي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
15 30/2 عوارض در جراحي دكتر صفايي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
16 4/3 آپانديسيت دكتر اشراقي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
17 4/3 تومورهاي مري و معده دكتر اشراقي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
18 6/3 تروماي سر و گردن و قفسه سينه دكتر مهاجري 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
19 7/3 تغذيه اسيد و باز دكتر راستي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
20 9/3 بيماريهاي كيسه صفرا . مجاري صفراوي دكتر محموديه 10-8 بيمارستان الزهرا      
21 9/3 انسداد روده دكتر محموديه 12-10 بيمارستان الزهرا      
22 11/3 بيماريهاي روده باريك دكتر مللي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
23 12/3 بيماريهاي و تومورهاي پانكراس دكتر صانعي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
24 13/3 شكم حاد دكتر رفيعي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
25 18/3 هرني ها و بيماريهاي جدار شكم و رتروپريتوئن دكتر نوريان 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
26 19/3 بيماريهاي آنوركتال در بالغين دكتر هاشمي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
27 23/3 زمان اعمال جراحي در كودكان دكتر معمارزاده 10-8 بيمارستان امام حسين      
28 23/3 يبوست ناهنجاريهاي آنوركتال،آنوس بسته هيرشپرونگ دكتر حسين پور 12-10 بيمالرستان امام حسين      
29 26/3 اورژانس هاي جراحي نوزادان دكتر داوري 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
30 27/3 توده پستان دكتر كلاهدوزان 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
31 28/3 اورژانس هاي جراحي كودكان دكتر ناظم 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
32 29/3 كليات جراحي قلب دكتر سعيدي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
33 30/3 بيماريهاي كلون 1 دكتر كليدري 10-8 بيمارستان الزهرا      
34 30/3 بيماريهاي كلون 2 دكتر كليدري 12-10 بيمارستان الزهرا      
35 1  /4 توده هاي شكمي در اطفال و نوزادان دكتر جزيني 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
36 2/4 مرگ مغزي و پيوند عضو دكتر صانعي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
37 3 /4 تومورهاي ريه  و پلور دكتر مهاجري 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
38 4/4 بيماريهاي تيروئيد و پاراتيروئيد دكترناظم 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
39 5/4 كليات جراحي كاتترهاي عروقي AVF آندواسكولار دكتر شاه بندري 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
40 11/4 كليات جراحي پلاستيك دكتر راستي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
41 12/4 نقص هاي جدار شكم در اطفال دكتر رفيعي 14:30- 12:30 بيمارستان الزهرا      
42                
43                

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم:

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

 

   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

 

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

3

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

4

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

5

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

6

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir