برنامه درسی کارآموز1(Student) گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/12/09-9:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

 

 

 

سال تحصیلی:1400-99

ماه: دی لغایت اسفند ماه 99

گروه آموزشی: جراحي

دوره:

نام درس:نظري جراحي عمومي

شماره درس :31115127

نام مسوول دوره: آقايان  دكتر محسن  كلاهدوزان -دکتر پورآذری

مکان برگزاری دوره: به صورت اسلايد وويس و آنلاين سامانه نويد

شروع و پایان دوره: 99/10/20  لغايت 99/12/30

طول دوره:2/5 ماه

آدرس دفتر گروه:بيمارستان الزهرا (س)

تلفن دفتر گروه:36201995

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:14-8 صبح

Email:surgery@med.mui.ac.ir

هدف کلی دوره:

اهداف اختصاصی دوره:

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

10/21

ترومای سر و گردن قفسه سینه ABC

آقاي دكتر مهاجری

12/30-14/30

سامانه نويد

طرح درس

 

 

2

10/22 ترومای شکم آقاي دكتر کلیدری 12/30-14/30 سامانه نويد

 

 

 

3

10/24 ترومای لگن آقاي دكترپورآذری 12/30-14/30 سامانه نويد

طرح درس

 

 

4

10/25 مراقبتهای قبل و پس از عمل جراحی 1و2 آقاي دكتر صادقی 12/30-16/30 سامانه نويد

طرح درس

 

 

5 10/29 آپاندیسیت آقاي دكتر فاضلی 12/30-14/30 سامانه نويد طرح درس    
6 10/30 جراحی آندوکرین 1 آقاي دكتر ناظم 12/30-14/30 سامانه نويد      
7 11/1 بیماریهای آنورکتال آقاي دكترطالب زاده 12/30-14/30 سامانه نويد طرح درس    
8 11/4 بیماریهای طحال و غدد لنفاوی خانمدكتر صفایی 12/30-14/30 سامانه نويد طرح درس    
9 11/5 بیماریهای مجاری صفراوی آقاي دكترمحمودیه 12/30-14/30 سامانه نويد طرح درس    
10 11/6 بیماریهای خوش خیم و بدخیم مری آقاي دكترطالب زاده 12/30-14/30 سامانه نويد طرح درس    
11 11/7 جراحی اندوکرین2 آقاي دكترناظم 12/30-14/30 سامانه نويد      
12 11/8 جرحی اطفال1 آقاي دكتررفیعی 12/30-14/30 سامانه نويد      
13 11/9 بیماریهای پانکراس جدار شکم  و فتق ها آقاي دكتر صیادی 8-12 سامانه نويد

طرح درس

طرح درس

 
14 11/11 پروسیجرهای جراحی خانم دكترصفایی 12/30-14/30 سامانه نويد طرح درس    
15 11/12 بیماریهای معده جراحی ،آنکولوژی ، سارکوم آقاي دكتراشراقی 12/30-16/30 سامانه نويد

طرح درس

طرح درس

   
16 11/13 بیماریهای شریانی آقاي دكترساروخانی 12/30-14/30 سامانه نويد      
17 11/14 بیماریهای کبد آقاي دكتر صانعی 12/30-14/30 سامانه نويد

طرح درس

   
18 11/15 بیماریهای پستان آقاي دكترکلاهدوزان 12/30-14/30 سامانه نويد طرح درس    
19 11/16 بیماریهای کلون 1و2 آقاي دكتراسلامیان 8-12 سامانه نويد      
20 11/20 کلیات جراحی توراکس آقاي دكترطالب زاده 12/30-14/30 سامانه نويد طرح درس    
21 11/21 بیماریهای وریدی و لنف خانم دكترسلیمی 12/30-14/30 سامانه نويد      
22 11/25 اسید و باز و اب و الکترولیت آقاي دكترراستی 12/30-14/30 سامانه نويد      
23 11/26 پیوند آقاي دكترصانعی 12/30-14/30 سامانه نويد طرح درس    
24 11/28 تغذیه در بیماران جراحی آقاي دكترراستی 12/30-14/30 سامانه نويد      
25 12/2 بدخیمی های پوست فلاپ گرافت کلیات جراحی پلاستیک آقاي دكترادیب 12/30-14/30 سامانه نويد      
26 12/3 جراحی اطفال 3 آقاي دكتر داوری 12/30-14/30 سامانه نويد      
27 12/4 جراحی چاقی آقاي دكترمحمودیه 12/30-14/30 سامانه نويد طرح درس    
28 12/6 كليات جراحي  ،كاتترهاي عروقي AVF تروماي عروق آقاي دكترشاه بندری 12/30-14/30 سامانه نويد      
29 12/9 خونریزی در بیماران جراحی آقاي دكترشاه زمانی 12/30-14/30 سامانه نويد      
30 12/10 سوختگی آقاي دكترعمرانی فرد 12/30-14/30 سامانه نويد      
31 12/14 جراحی اطفال 2 آقاي دكترمعمارزاده 8-10 سامانه نويد      
32 12/14 جراحی اطفال 4 آقاي دكترامید 10-12 سامانه نويد      
33 12/16 مراقبتهای بحرانی در بخش جراحی آقاي دكترحسینی 12/30-14/30 سامانه نويد طرح درس    
34 12/18 کلیات جراحی قلب آقاي دكترامیرمیر محمدصادقی 12/30-14/30 سامانه نويد طرح درس    
                 

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم:

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

 

   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

 

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

3

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

4

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

5

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

6

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir