برنامه درسی کارآموز1(Student) گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/18-10:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version


 


 
نیمسال نام درس نظری عملی واحد
         
  بيماريهاي كيسه صفرا و مجاري صفراوي *   7
  عوار ض در جراحي *   7
  عفونت در جراحي *   7
  تومورهاي مري و معده *   7
  اپانديسيت *   7
  بيماريهاي طحال *   7
  پريتونيت و آبسه هاي شكمي *   7
دوم 97-96 بيماريهاي تيروئيد 1 *   7
تيروئيد و پاراتيروئيد و تومورهاي آدرنال 2 *   7
نقص هاي جدار شكم در نوزادان *   7
تغذيه اسيد و باز در جراحي *   7
هرني ها و بيماريهاي جدار شكم و رتروپريتوئن *   7
  نحوه برخورد با بيمار ترومايي *   7
  شكم حاد *   7
  بيماريهاي آنوركتال در بالغين *   7
  تروماي شكم و لگن *   7
  اورژانس هاي جراحي اطفال *   7
  توده پستان *   7
  بيماريهاي شايع مري و ديافراگم *   7
  تروماي سر و گردن و قفسه سينه *   7
  روده باريك *   7
  بيماريهاي كبد و كيست هيداتيك كبد *   7
  توده هاي شكمي در اطفال و نوزادان *   7
  بيماريهاي وريدي و لنفاتيك *   7
  بيماريهاي كلون 1 و2 *   7
  كليات جراحي كاتترهاي عروقي AVF  آندواسكولار *   7
  داروهاي ضد انعقاد و ترانسفوزيون در جراحي *   7
  عفونت هاي ريه پلور و كيست هيداتيد ريه *   7
  كليات جراحي قلب *   7
  بيماريها و تومورهاي پانكراس *   7
  انسداد روده *   7
  يبوست و آنومالي هاي آنوركتال در نوزادان *   7
  بيماريهاي شرياني *   7
  تومور ريه وپلور *   7
  كليات جراحي پلاستيك *   7
  زخم بستر و سوچورهاي پوست *   7
  مرگ مغزي و پيوند عضو *   7
  بيماريهاي كولوركتال در اطفال *   7
  اورژانس هاي جراحي  نوزادان *   7

 

موضوع
برنامه هاي درسي
برنامه تقسيم بندي كلي راند دانشجويان ارديبهشت،خرداد و تير ماه 97 گروه جراحي
برنامه درسي كلاس هاي نظري دانشجويان ارديبهشت ،خرداد و تير ماه 97 گروه جراحي
برنامه تقسيم بندي كلي راند دانشجويان دي، بهمن و اسفند ماه 96 گروه جراحي
برنامه درسي نظري دانشجويان دي، بهمن و اسفند ماه 96 گروه جراحي
برنامه درسي نظري دانشجويان ارديبهشت خرداد و تير ماه 96 گروه جراحي
برنامه تقسيم بندي كشيك اورژانس دانشجويان ارديبهشت خرداد تير 96
برنامه تقسيم بندي كلي راند دانشجويان ارديبهشت خرداد و تير ماه 96 گروه جراحي
برنامه درس نظري دانشجويان ارديبهشت  خرداد و تير 94 گروه جراحي
برنامه درس نظري دانشجويان دي ، بهمن و اسفند  94 گروه جراحي
برنامه كلي تقسيم بندي بخش دانشجويان گروه جراحي دي بهمن و  اسفند 94
برنامه درسي دانشجويان جراحي ارديبهشت خردادتير 95
برنامه درسي دانشجويان دي ، بهمن و اسفند ماه 95 گروه جراحي
برنامه كلي تقسيم بندي بخش دانشجويان گروه جراحي دي بهمن و  اسفند 95
برنامه حضور در اورژانس دانشجويان دي بهمن و اسفند 95 گروه جراحي

 

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir