ژونال کلاپ گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/09-20:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول علمی: دکتر محمود بابائیان

مسئول اجرائی: خانم فروغی فر

روز:شنبه  و یکشنبه

ساعت:11-9

مکان:سالن شورای پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی

ردیف تاریخ ارائه دهنده رشته دوره
1 97/4/10 دکتر راضیه قنبریان طب ایرانی Ph.D
2 97/3/20 دکتر الهه نادری افشار طب ایرانی Ph.D
3 97/2/30 دکتر راضیه قنبریان طب ایرانی Ph.D
4 96/12/26 دکتر پریسا حیدری طب ایرانی Ph.D
5 96/11/28 دکتر مهدیه رنجبر طب ایرانی Ph.D
6 96/10/30 دکتر رضیه اسحاقیان طب ایرانی Ph.D
7 96/9/25 دکتر محمدرضا انوری طب ایرانی Ph.D
8 96/8/29 دکتر پریسا حیدری طب ایرانی Ph.D
9 96/7/29 دکتر مهدیه رنجبر طب ایرانی Ph.D
10 96/6/25 دکتر رضیه اسحاقیان طب ایرانی Ph.D
11 96/5/28 دکتر محمدرضا انوری طب ایرانی Ph.D
12 96/4/31 دکتر پریسا حیدری طب ایرانی Ph.D
13 96/3/27 دکتر مهدیه رنجبر طب ایرانی Ph.D
14 96/2/30 دکتر رضیه اسحاقیان طب ایرانی Ph.D

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir