ژونال کلاپ گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/16-15:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول علمی: دکتر محمود بابائیان

مسئول اجرائی: خانم فروغی فر

روز:شنبه

ساعت:11-9

مکان:سالن شورای پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی

ردیف تاریخ ارائه دهنده رشته دوره
1 96/2/30 دکتر رضیه اسحاقیان طب سنتی Ph.D
2 96/3/27 دکتر مهدیه رنجبر طب سنتی Ph.D
3 96/4/31 دکتر پریسا حیدری طب سنتی Ph.D
4 96/5/28 دکتر محمدرضا انوری طب سنتی Ph.D
5 96/6/25 دکتر رضیه اسحاقیان طب سنتی Ph.D
6 96/7/29 دکتر مهدیه رنجبر طب سنتی Ph.D
7 96/8/29 دکتر پریسا حیدری طب سنتی Ph.D
8 96/9/25 دکتر محمدرضا انوری طب سنتی Ph.D
9 96/10/30 دکتر رضیه اسحاقیان طب سنتی Ph.D
10 96/11/28 دکتر مهدیه رنجبر طب سنتی Ph.D
11 96/12/26 دکتر پریسا حیدری طب سنتی Ph.D
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir