ژونال کلاپ گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/09/24-11:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

مسئول علمی:    دکتر فرشته محمدی زاده

مسئول اجرائی:  دکتر فرشته محمدی زاده

روز:

ساعت:

مکان:

ردیف تاریخ استاد آمورشی ارائه دهنده (دستیار) رشته دوره مقالات
1       آسیب شناسی تخصصی  
2       آسیب شناسی تخصصی  
3       آسیب شناسی تخصصی  
4       آسیب شناسی تخصصی  
5       آسیب شناسی تخصصی  
6     دکتر سمیه حیدری آسیب شناسی تخصصی ژونال کلاب 31
7   دکتر مریم درخشان دکتر مهران طاهری آسیب شناسی تخصصی ژورنال کلاب 30
8     دکتر بهناز صباغی آسیب شناسی تخصصی ژورنال کلاب 29
9   دکتر محمد حسین صانعی دکتر مینا شاکری آسیب شناسی تخصصی ژورنال کلاب 28
10   دکتر پردیس نعمت اللهی دکتر مریم سلطان آسیب شناسی تخصصی ژورنال کلاب 27
11     دکتر رژوان محمدی آسیب شناسی تخصصی ژورنال کلاب 26
12     دکتر زهرا کسایی آسیب شناسی تخصصی ژورنال کلاب 25
13   دکتر محمد حسین صانعی دکتر آزاده کدخدایی آسیب شناسی تخصصی ژورنال کلاب 24
14     دکتر نگار حاجی اشرفی آسیب شناسی تخصصی ژورنال کلاب 23
15   دکتر محمد حسین صانعی دکتر میترا شواخی آسیب شناسی تخصصی ژورنال کلاب 22
16     دکتر بهنوش محمدی آسیب شناسی تخصصی ژورنال کلاب 21-18
      دکتر الناز بابایی پور آسیب شناسی تخصصی ژورنال کلاب 21-18
      دکتر بهار صفار آسیب شناسی تخصصی ورنال کلاب 21-18
17     دکتر مرضیه پزوه آسیب شناسی تخصصی ورنال کلاب 21-18
18     دکترشهناز اسکندری آسیب شناسی تخصصی ژورنال کلاب 17
19     دکتر الهه صابری آسیب شناسی تخصصی ژورنال کلاب 16
20     دکتر ثریا دادخواه آسیب شناسی تخصصی ژورنال کلاب 15
21     دکتر الهام عقیلی آسیب شناسی تخصصی ژورنال کلاب و13و14
22     دکتر متین شریعتی آسیب شناسی تخصصی ژورنال کلاب و13و14
23     دکتر فاطمه محمودی آسیب شناسی تخصصی ژورنال کلاب 12
24     دکتر مریم دهقانی آسیب شناسی تخصصی ژورنال کلاب 11
25     دکتر اکرم عابدی آسیب شناسی تخصصی ژورنال کلاب 10
26     دکتر مژگان قوامی آسیب شناسی تخصصی  ژورنال کلاب 9
27     دکتر یاسر معین آسیب شناسی تخصصی ژورنال کلاب 8
28     دکتر پگاه هدایت آسیب شناسی تخصصی ژورنال کلاب 7
29     دکتر کیانوش کیانرسی آسیب شناسی تخصصی ژورنال کلاب 6
30 91/3/11   دکتر مهناز علی اکبریان آسیب شناسی تخصصی ژورنال کلاب 5
  92/2/9   دکتر الهام روحانی آسیب شناسی تخصصی ژورنال کلاب 4
  91/11/4   دکتر علی رضا عظیمی آسیب شناسی تخصصی  ژورنال کلاب 3
29 92/10/9   دکتر مریم میر طالبی آسیب شناسی تخصصی ژورنال کلاب 2
30 91/2/11   دکتر مریم درخشان آسیب شناسی تخصصی ژورنال کلاب 1

 

 

 

 

مسئول علمی:

مسئول اجرائی:

روز:

ساعت:

مکان:

ردیف تاریخ ارائه دهنده رشته دوره مقالات
1          
2          
3          
4          
5          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir