ژونال کلاپ گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/06-12:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسدول علمی :   دکتر فرشته محمدی زاده                             مسئول اجرایی : دکتر فرشته محمدی زاده     

                      مکان: کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا                                روز: دوشنبه های آخر هر ماه

ردیف

تاریخ

استاد آمورشی

ارائه دهنده (دستیار)

رشته

دوره

مقالات

1

 

 

 

 

 

 

2

97/5/31

دکتر مریم درخشان

دکتر امیرحسین کاظمیان

آسیب شناسی

تخصصی

 

3

 

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر رضا رخشان

آسیب شناسی

تخصصی

 

4

19/3/97

دکتر فرشته محمدی زاده

دکترمحدثه حاجیان

آسیب شناسی

تخصصی

 

5

5/3/97

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر فتانه فرخ پور

آسیب شناسی

تخصصی

ژونال کلاب 37

6

97/1/26

دکتر پردیس نعمت اللهی

دکتر الهام امیدی

آسیب شناسی

تخصصی

ژونال کلاب 36

7

96/12/14

دکتر مریم درخشان

دکتر نادره زارع

آسیب شناسی

تخصصی

ژونال کلاب 35

8

96/10/30

دکتر پگاه هدایت

دکتر مرجان بهشتی

آسیب شناسی

تخصصی

ژونال کلاب 34

9

96/9/26

دکتر آذر نعیمی

دکتر مهسا باقریان

آسیب شناسی

تخصصی

ژونال کلاب 33

10

96/8/22

دکتر میترا حیدرپور

دکتر نوشین روحانی زاده

آسیب شناسی

تخصصی

ژونال کلاب 32

11

96/7/3

دکتر پردیس نعمت اللهی

دکتر سمیه حیدری

آسیب شناسی

تخصصی

ژونال کلاب 31

12

96/6/13

دکتر مریم درخشان

دکتر مهران طاهری

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 30

13

96/5/16

 

دکتر بهناز صباغی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 29

14

 

دکتر محمد حسین صانعی

دکتر مینا شاکری

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 28

15

 

دکتر پردیس نعمت اللهی

دکتر مریم سلطان

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 27

16

 

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر رژوان محمدی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 26

17

95/2/20

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر زهرا کسایی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 25

18

95/1/95

دکتر محمد حسین صانعی

دکتر آزاده کدخدایی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 24

19

94/12/4

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر نگار حاجی اشرفی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 23

20

94/10/29

دکتر محمد حسین صانعی

دکتر میترا شواخی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 22

21

94/9/25

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر بهنوش محمدی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 21-18

22

94/8/16

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر الناز بابایی پور

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 21-18

23

94/7/20

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر بهار صفار

آسیب شناسی

تخصصی

ورنال کلاب 21-18

24

94/3/9

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر مرضیه پزوه

آسیب شناسی

تخصصی

ورنال کلاب 21-18

25

94/2/28

دکتر فرشته محمدی زاده

دکترشهناز اسکندری

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 17

26

93/12/13

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر الهه صابری

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 16

27

93/11/26

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر ثریا دادخواه

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 15

28

93/10/27

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر الهام عقیلی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب و13و14

29

93/10/16

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر متین شریعتی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب و13و14

30

93/9/12

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر فاطمه محمودی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 12

31

93/7/23

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر مریم دهقانی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 11

32

93/4/22

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر اکرم عابدی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 10

33

93/2/13

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر مژگان قوامی

آسیب شناسی

تخصصی

 ژورنال کلاب 9

34

92/11/21

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر یاسر معین

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 8

35

92/10/9

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر پگاه هدایت

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 7

36

92/7/13

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر کیانوش کیانرسی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 6

37

92/3/11

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر مهناز علی اکبریان

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 5

38

92/2/9

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر الهام روحانی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 4

39

91/11/4

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر علی رضا عظیمی

آسیب شناسی

تخصصی

 ژورنال کلاب 3

40

91/10/9

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر مریم میر طالبی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 2

41

91/9/11

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر مریم درخشان

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 1

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir