ژونال کلاپ گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/01/19-8:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

                مسئول علمی :   دکتر فرشته محمدی زاده                                   مسئول اجرایی : دکتر فرشته محمدی زاده     

                      مکان: کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا                                روز: دوشنبه های آخر هر ماه

ردیف

تاریخ

استاد آمورشی

ارائه دهنده (دستیار)

رشته

دوره

مقالات

 

 

 

 

آسیب شناسی

تخصصی

 

58

شهریورماه 99

دکتر بهنوش محمدی

دکتر شیوا رادفر

آسیب شناسی

تخصصی

 

57

مرداد99

دکتر شهناز اسکندری

دکتر یلدا حشمتی

آسیب شناسی

تخصصی

 

56

خرداد 99

دکتر آذر برادران

دکتر راضیه قاسمی

آسیب شناسی

تخصصی

 

55

اردیبهشت 99

دکتر پردیس نعمت اللهی

دکتر عاطفه عرفانی

آسیب شناسی

تخصصی

 

54

فروردین ماه 99

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر محبوبه وفایی

آسیب شناسی

تخصصی

 

53

بهمن ماه 98

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر فرشته آیتی

آسیب شناسی

تخصصی

ژونال کلاپ 53

52

دی ماه 98

دکتر میترا حیدرپور

دکتر فرناز نصری

آسیب شناسی

تخصصی

ژونال کلاپ 52

51

آذرماه 98

دکتر مریم درخشان

دکتر ساناز رزی

آسیب شناسی

تخصصی

 

50

آبان ماه 98

دکتر آذر نعیمی

دکتر نگار صفری

آسیب شناسی

تخصصی

 

49

مهرماه 98

دکترفرشته محمدی زاده

دکتر مریم ملک محمدی

آسیب شناسی

تخصصی

ژونال کلاپ 49

48

شهریورماه 98

دکتر آذر برادران

دکتر لعیا گلشنی

آسیب شناسی

تخصصی

 

47

مرداد ماه 98

دکتر شهناز اسکندری

دکتر الهام امینی

آسیب شناسی

تخصصی

 

46

خرداد ماه 98

دکتر مریم درخشان

دکتر سعیده السادات علمداری

آسیب شناسی

تخصصی

 

45

ادریبهشت ماه 98

دکتر آذر نعیمی

دکتر نفیسه منصف

آسیب شناسی

تخصصی

 

44

دی ماه 97

دکتر میترا حیدرپور

دکتر  نسیم شبانی

آسیب شناسی

تخصصی

 

43

آذرماه 97

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر تینا فوده

آسیب شناسی

تخصصی

 

42

آبان ماه 97

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر سارا نیک پور

آسیب شناسی

تخصصی

 

41

مهرماه 97

دکتر پگاه هدایت

دکتر رویا صدیقین

آسیب شناسی

تخصصی

 

40

97/5/31

دکتر مریم درخشان

دکتر امیرحسین کاظمیان

آسیب شناسی

تخصصی

 

39

97/4/25

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر رضا رخشان

آسیب شناسی

تخصصی

 

38

19/3/97

دکتر فرشته محمدی زاده

دکترمحدثه حاجیان

آسیب شناسی

تخصصی

 

37

5/3/97

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر فتانه فرخ پور

آسیب شناسی

تخصصی

ژونال کلاب 37

36

97/1/26

دکتر پردیس نعمت اللهی

دکتر الهام امیدی

آسیب شناسی

تخصصی

ژونال کلاب 36

35

96/12/14

دکتر مریم درخشان

دکتر نادره زارع

آسیب شناسی

تخصصی

ژونال کلاب 35

34

96/10/30

دکتر پگاه هدایت

دکتر مرجان بهشتی

آسیب شناسی

تخصصی

ژونال کلاب 34

33

96/9/26

دکتر آذر نعیمی

دکتر مهسا باقریان

آسیب شناسی

تخصصی

ژونال کلاب 33

32

96/8/22

دکتر میترا حیدرپور

دکتر نوشین روحانی زاده

آسیب شناسی

تخصصی

ژونال کلاب 32

31

96/7/3

دکتر پردیس نعمت اللهی

دکتر سمیه حیدری

آسیب شناسی

تخصصی

ژونال کلاب 31

30

96/6/13

دکتر مریم درخشان

دکتر مهران طاهری

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 30

29

96/9/16

دکتر میترا حیدرپوز

دکتر بهناز صباغی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 29

28

95/6/26

دکتر محمد حسین صانعی

دکتر مینا شاکری

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 28

27

95/5/22

دکتر پردیس نعمت اللهی

دکتر مریم سلطان

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 27

26

95/3/25

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر رژوان محمدی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 26

25

95/2/20

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر زهرا کسایی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 25

24

95/1/95

دکتر محمد حسین صانعی

دکتر آزاده کدخدایی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 24

23

94/12/4

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر نگار حاجی اشرفی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 23

22

94/10/29

دکتر محمد حسین صانعی

دکتر میترا شواخی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 22

21

94/9/25

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر بهنوش محمدی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 21-18

20

94/8/16

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر الناز بابایی پور

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 21-18

19

94/7/20

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر بهار صفار

آسیب شناسی

تخصصی

ورنال کلاب 21-18

18

94/3/9

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر مرضیه پزوه

آسیب شناسی

تخصصی

ورنال کلاب 21-18

17

94/2/28

دکتر فرشته محمدی زاده

دکترشهناز اسکندری

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 17

16

93/12/13

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر الهه صابری

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 16

15

93/11/26

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر ثریا دادخواه

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 15

14

93/10/27

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر الهام عقیلی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب و13و14

13

93/10/16

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر متین شریعتی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب و13و14

12

93/9/12

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر فاطمه محمودی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 12

11

93/7/23

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر مریم دهقانی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 11

10

93/4/22

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر اکرم عابدی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 10

9

93/2/13

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر مژگان قوامی

آسیب شناسی

تخصصی

 ژورنال کلاب 9

8

92/11/21

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر یاسر معین

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 8

7

92/10/9

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر پگاه هدایت

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 7

6

92/7/13

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر کیانوش کیانرسی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 6

5

92/3/11

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر مهناز علی اکبریان

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 5

4

92/2/9

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر الهام روحانی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 4

3

91/11/4

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر علی رضا عظیمی

آسیب شناسی

تخصصی

 ژورنال کلاب 3

2

91/10/9

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر مریم میر طالبی

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 2

1

91/9/11

دکتر فرشته محمدی زاده

دکتر مریم درخشان

آسیب شناسی

تخصصی

ژورنال کلاب 1

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir