ژورنال کلاپ گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/06/18-6:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ ارائه دهنده رشته دوره
20 به دلیل شیوع کرونا در سال جاری ژورنال کلاب برگزار نگردیده است.      
19 98.12.20 بهاره زرین فیزیولوژی PhD
18 98.11.30 ندا حسن پور فیزیولوژی MSc
17 98.10.25 آزاده حسینی فیزیولوژی PhD
16 98.9.27 وجیهه ایمان پور فیزیولوژی MSc
15 98.8.26 مهران جودکی فیزیولوژی MSc
14 98.7.24 آسیه رفیعی فیزیولوژی MSc
13 98.6.27 زهرا پزشکی فیزیولوژی PhD
12 98.4.26 احمد قاسمی فیزیولوژی PhD
11 98.3.29 حسین رضازاده فیزیولوژی PhD
10 98.2.25 فرزانه کریمی فیزیولوژی PhD
9 98.1.28 سمیرا چوپانی فیزیولوژی PhD
8 97.8.27 سید حسین حدادی فیزیولوژی MSc 93
7 97.7.13 سیدمصطفی احمدیان فیزیولوژی 91phd
6 97.6.30 الهه عموهاشمی فیزیولوژی 93phd
5 97.5.16 حسن خیرخواه فیزیولوژی 93phd
4 97.4.2 جهانگیر نوری فیزیولوژی 90phd
3 97.3.19 شهلا سهرابی پور فیزیولوژی 91phd
2 97.2.5 سمیه شهیدانی فیزیولوژی 91phd
1 97.1.22 فاطمه عزیزی فیزیولوژی 92 Phd

 

 

 

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir