ژورنال کلاپ گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/24-17:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ ارائه دهنده رشته دوره
    در گروه از این تاریخ به بعد ژورنال کلاب برگزار نگردید.    
1 97.4.27 سید حسین حدادی فیزیولوژی MSc 93
2 97.4.13 سیدمصطفی احمدیان فیزیولوژی 91phd
3 97.3.30 الهه عموهاشمی فیزیولوژی 93phd
4 97.3.16 حسن خیرخواه فیزیولوژی 93phd
5 97.3.2 جهانگیر نوری فیزیولوژی 90phd
6 97.2.19 شهلا سهرابی پور فیزیولوژی 91phd
7 97.2.5 سمیه شهیدانی فیزیولوژی 91phd
8 97.1.22 فاطمه عزیزی فیزیولوژی 92 Phd

 

 

 

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir