ژورنال کلاپ گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/03/05-13:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
مسئول علمی: دکتر محمود بابائیان
مسئول اجرایی: مریم فروغی فر

روزهای برگزاری: یکشنبه  و دوشنبه

ساعت:11-9

مکان: سالن اجتماعات ساختمان شماره 3 دانشکده پزشکی

ردیف ارائه دهنده مقطع تاریخ عنوان ژورنال کلاپ اسلاید
25 دکتر راضیه قنبریان PhD 99/2/21 خفقان اسلاید
24 دکتر اکرم ایزدیخواه PhD 99/1/19 نزله اسلاید
23 دکتر اکرم ایزدیخواه PhD 98/12/25 خدر اسلاید
22 دکتر راضیه قنبریان PhD 98/11/29 مدیریت خونریزیهای بانوان از منظر طب ایرانی -
21 دکتر الهه نادری افشار PhD 98/11/20 نسیان اسلاید
20

دکتر اکرم ایزدیخواه

PhD 98/9/26 اعمال یداوی -
19 دکتر اکرم ایزدیخواه PhD 98/9/10 سته ضروریه -
18 دکتر راضیه قنبریان PhD 98/8/28 اعمال یداوی -
17 دکتر اکرم ایزدیخواه PhD 98/8/12 کلیات علاج -
16 دکتر اکرم ایزدیخواه PhD 98/1/19 شرایط چگونگی و زمان استفراغ اسلاید
15 دکتر اکرم ایزدیخواه PhD 97/12/21 درمان سوء مزاج ساده اسلاید
14 دکتر اکرم ایزدیخواه PhD 97/11/16 اصول و مبانی درمان شناسی طب سنتی اسلاید
13 دکتر راضیه قنبریان Ph.D 97/10/25 آشنایی با مفرده زردچوبه اسلاید
12 دکتر الهه نادری افشار PhD 97/9/25 آشنایی با مفرده خارخاسک اسلاید
11 دکتر راضیه قنبریان PhD 97/8/20 آشنایی با مفرده شیرین بیان اسلاید
10 دکتر اکرم ایزدیخواه PhD 97/7/24 آشنایی با اصول داروشناسی -
9 دکتر راضیه قنبریان PhD 97/4/10 آشنایی با اصلاحات اشکال داروها -
8 دکتر الهه نادری افشار PhD 97/3/20 آشنایی با مفرده Podophyllum peltatum اسلاید
7 دکتر راضیه قنبریان PhD 97/2/30 کلیات علاج -
6 دکتر پریسا حیدری PhD 96/12/26 اعمال یداوی -
5 دکتر مهدیه رنجبر PhD 96/11/28 کلیات علاج -
4 دکتر رضیه اسحاقیان PhD 96/10/30 نضج و علائم آن -
3 دکتر محمدرضا انوری PhD 96/9/25 اعمال یداوی -
2 دکتر پریسا حیدری PhD 96/8/29 سته ضروریه -
1 دکتر مهدیه رنجبر PhD 96/7/29 اعراض نفسانی -

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir