ژورنال کلاب گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/05/25-10:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول علمی:خانم دکتر پورسینا

مسئول اجرائی:خانم موهبت

روز:چهارشنبه

ساعت:12-10

مکان:تالار فرهیختگان

ردیف تاریخ ارائه دهنده رشته دوره مقالات
1 96/2/6 خانم دنیا زارع میکروب شناسی کارشناسی ارشد  
2 96/3/3 آقای ازهر سالاری باکتری شناسی Ph.D  
3 96/4/14 آقای مهدی شعبانی میکروب شناسی کارشناسی ارشد  
4 96/7/5 آقای مسعود کیخا میکروب شناسی کارشناسی ارشد  
5 96/8/3 خانم فائزه قاضی عسگر میکروب شناسی کارشناسی ارشد  
6 96/9/1 خانم فاطمه استاجی باکتری شناسی Ph.D  
7 96/10/6 آقای بهنام سی سخت پور میکروب شناسی کارشناسی ارشد  
8 96/11/4 خانم یلدا استادی میکروب شناسی کارشناسی ارشد  
9 96/12/9 خانم فاطمه صفری باکتری شناسی Ph.D  

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir