ژورنال کلاب گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/02/18-13:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول علمی:  دکتر کیوان جباری

مسئول اجرائی:

روز: چهارشنبه

ساعت: 13 - 12:15

مکان: گروه فیزیک و مهندسی پزشکی- اتاق سمینار

ردیف تاریخ ارائه دهنده رشته دوره
1 96/01/24 مرضیه میرزایی - هادی اکبرزاده فیزیک پزشکی  
2 96/02/07 زینب مومنی - طیبه سبحانی فیزیک پزشکی  
3 96/02/13 حمید غزنوی - رویا پرهیزگار فیزیک پزشکی  
4        
5        

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir