ژورنال کلاب گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/06-5:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول علمی:

مسئول اجرائی: خانم دکتر نوشین امیرپور

زمان: هفته اول و سوم هر ماه- روزهای دوشنبه

ساعت: ۱۰ تا ۱۲

مکان:تالار هشت گوش

ارائه دهنده مقطع تاریخ عنوان ژورنال کلاب اسلاید
علی هنرور Ph.D 1398/09/25 3D printing and methods of scaffold fabrication in tissue engineering اسلاید
محسن اصغری Ph.D 1398/09/11 Auricular Cartilage Regeneration with Adipose-Derived Stem
Cells in Rabbits
اسلاید
سهیلا سلماسی Ph.D 1398/07/15 Endometrial Pinopdes some more understanding on human implantstion اسلاید
مریم عظیم زاده Ph.D 1398/02/16 Therapeutic effects of human adipose tissue-derived stem cell Trans plantation on expend mental autoimmune encephalomyelitis mice اسلاید
علی هنرور Ph.D 1397/10/10   اسلاید
مهناز حسینی Ph.D 1397/09/26 Modulation of the hypothalamic pituitary Adernal axis by early life stress Exposure اسلاید
مریم عظیم زاده Ph.D 1397/09/12   اسلاید
محسن ستایش مهر Ph.D 1397/09/05 Printable hydrogels based on poly vinyl alcohol and cartilage extracellular matrix for cartilage tissue engineering application اسلاید
منصور همایون Ph.D 1397/08/28 Association Cortex and disorders اسلاید
نیره ساجدی Ph.D 1397/08/14 بیومکانیک زانو اسلاید
دکتر حسین صادقی هیات علمی 1397/08/14 نگاهی به تصاویر CT و MRI مغز اسلاید
محمد جواد سعیدی Ph.D 1397/08/14   اسلاید
رسول گنجی Ph.D 1397/08/14   اسلاید
دکتر عباسعلی ربیعی هیات علمی 1397/01/27 تاثیر داروها بر سیستم عصبی اتونوم اسلاید
محمد جواد سعیدی Ph.D 1396/10/04   اسلاید
محمد جواد سعیدی Ph.D 1396/09/27 Molecular Aspects of the energy balance: Insulin, Rosand hypothalamic regulation اسلاید
دکتر عباسعلی ربیعی هیات علمی 1396/09/13 Eye اسلاید
منا گرجی Ph.D 1396/08/29   اسلاید
عباس بختیاری Ph.D 1396/08/15   اسلاید
دکتر سید احمد واعظ Ph.D 1396/08/01   اسلاید
زارعی Ph.D 1396/07/17   اسلاید
ملیحه جهرمی Ph.D 1396/04/12 Mesenchymal stem cell therapy in type 2 diabetes mellitus اسلاید
ریحانه سید ایراهیمی Ph.D 1396/03/22   اسلاید
احمد تیموری نژاد Ph.D 1396/03/01   اسلاید
رسول گنجی Ph.D 1396/02/18   اسلاید
وجیهه عسگری Ph.D 1396/02/04   اسلاید
مجید پور انتظاری Ph.D 1396/01/21   اسلاید
آمنه امیری، جعفر حائری، مرضیه درخشان و هموشاهی   1395/12/17    
آقای مرادی Ph.D 1395/10/27 Vascularized and Complex Organ Buds from Diverse Tissues via Mesenchymal Cell-Driven Condensation اسلاید
آقای ایزدی Ph.D 1395/10/06   اسلاید
خانم شاکرین Ph.D 1395/09/17   اسلاید

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir