ژورنال کلاب گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه, 16/11/1395 - 10:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول علمی:

مسئول اجرائی:

روز: دوشنبه

ساعت: ۱۰ تا ۱۲

مکان: شورای گروه

ردیف تاریخ ارائه دهنده رشته دوره
۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ آقای مرادی علوم تشریحی Ph.D
۲ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ آقای ایزدی علوم تشریحی Ph.D
۳ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ خانم شاکرین علوم تشریحی Ph.D
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir