ژورنال کلاب گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/26-9:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول علمی:خانم دکتر ناهید اسکندری

مسئول اجرائی:خانم فهیمه حسینی نسب

ژورنال کلاب و لب میتینگ سال 1396

ژورنال کلاب

شنبه ها ساعت 12:30

Labmeeting

چهارشنبه ها ساعت  12:30

10/9/97 خانم زرگریان  7/9/97 عسل کاتبی
24/9/97 خانم اسلامی  21/9/97 خانم علیپور
8/10/97 خانم افشار  5/10/97 خانم افشار
22/10/97 خانم خلیفه زاده  19/10/97 خانم خلیفه زاده 
6/11/97 خانم رضایت  3/11/97 آقای فتحی  
4/12/97 خانم زنگنه  17/11/97 خانم اسلامی 
    1/12/97 خانم گلزار احمدی
18/12/97  آقای جعفری  8/12/97 خانم رحمتی  

96/8/6

راضیه خوشنویسان 96/8/10 فهیمه حسینی نسب

96/8/20

پرنیان نوابی

96/8/24

میترا رفیعی

96/9/4 گلزار احمدی 96/9/8 ناهید رضایی
96/9/18 زیور زنگنه 96/9/22 ریحانه رهنما
96/10/2 مهنوش اشجع آروان 96/10/6 راضیه علیپور
96/10/16 مریم شریعتی 96/10/20 نسرین سرشکی
96/10/30 فاطمه رضایت 96/11/4 راضیه خوشنویسان
96/11/14 لیلا احمدی 96/11/18 محمد صادق حسامیان
96/11/28 مهشید رحمتی 96/12/2 محمد حسین شمس
97/2/15 ندا کثیری 96/12/16  
97/2/29 رضا حسینی    
97/3/12 بشرا افشار  
97/3/30 اسما اسلامی  

 

 

ژورنال کلاب و لب میتینگ سال 1396

ژورنال کلاب

شنبه ها ساعت 12:30

Labmeeting

چهارشنبه ها ساعت  12:30

96/1/26

نوشین لطفی

96/1/23

الهه واعظ

96/2/9

حسین متدین

96/2/9

سالومه فولادی

96/2/23

سمانه محمد زاده

96/2/20

ریحانه رهنما

 

 

 

 

       
     

 

 

ژورنال کلاب و لب میتینگ سال 1395

ژورنال کلاب

شنبه ها ساعت 12:30

Labmeeting

چهارشنبه ها ساعت  12:30

10/7/95

محمد موچانی

7/7/95

صادق فیض اله زاده

24/7/95

آزاده سیده جودکی

5/8/95

فاطمه تشریفی

8/8/95

فرشید فتحی

19/8/95

بهروز رباط جزی

22/8/95

عسل کاتبی

3/9/95

وجیهه استادی

22/8/95 عسل کاتبی    
22/8/95 شکوفه رحیم پور    

6/9/95

نوشین لطفی

17/9/95

فهیمه خادم

20/9/95

مینا حسینی

1/10/95

نسرین سرشکی

4/10/95

بهروز رباط جزی

15/10/95

مینا حسینی

18/10/95

فاطمه تشریفی

29/10/95

فرشته نوابی

2/11/95

زهرا عدنانی

13/11/95

فرزانه پیغمبرزاده

16/11/95

مرتضی جعفری نیا

27/11/95

نسرین زارع

30/11/95

فرشته نوابی

11/12/95

لیلا کریمی

14/12/95

آناهیتا نجفعلی زاده

 

 

       

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir