ژورنال کلاب گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/29-7:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول علمی:  دکتر سپیده طلوعی

مسئول اجرائی:  دکتر سپیده طلوعی

 ژورنال کلاب

 

دیف تاریخ ارائه دهنده رشته عنوان
4 99/5/5 خانم دکتر میرزاآقایی دکترای قارچ شناسی مزایا و معایب واکسیناسیون و مشخصات واکسن ها
3 99/7/1 محبوبه هادی پور دکترای انگل شناسی Review in Hydatid cyst
2 99/8/21 محبوبه هادی پور دکترای انگل شناسی مروری برتشخیص اکینوکوکوس با روش های مولکولی
1 99/11/21 خانم دکتر میرزاآقایی دکترای قارچ شناسی عملکرد سیستم ایمنی در برابر عفونت های قارچی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir