چهارمین جلسه پنجمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/03-14:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

چهارمین جلسه پنجمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اساتید بالینی"(زمستان 97) ‌از ساعت 7:30 روز دوشنبه 97/11/1 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 32 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. موضوع این کارگاه "ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار" بود. لازم به ذکر است سری پنجم کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای از ساعت 7:30 تا 9 روزهای دوشنبه از تاریخ 97/10/10 تا تاریخ 97/11/27در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می‌شود. شرکت اعضای هیأت علمی بالینی در آن آزاداست. گواهی شرکت در این کارگاه‌ها برای هر جلسه بطور مجزا صادر می‌گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir