چهارمین جلسه استاد مشاور و دستیار تدریس

تاریخ ایجاد شنبه,1396/10/23-8:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

چهارمین جلسه استاد مشاور و دستیار تدریس در سال 1396 با حضور اعضای محترم کمیته در تاریخ 96/10/19 از ساعت 7:15 الی 8:45 در سالن شورای تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.در این جلسه اعضا گزارش فعالیت های آموزشی خود را اعلام نمودند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir