چهارمین جلسه ارزشیابی برنامه جدید علوم پایه پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/07-11:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ 96/12/7 ساعت 9 الی 10:30 جلسه ای در خصوص ارزشیابی درس مقدمات علوم تشریحی  با حضور اساتید مربوط ، مسئول و کارشناسان EDO برگزار گردید.در این جلسه در خصوص نحوه اجرای این درس و مشکلات مطرح شده توسط دانشجویان بحث و تبادل نظر گرید.

لوگوی edo: 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir