چهاردهمین فراخوان جذب هیات علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/02/04-12:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جهت دریافت فرم های چهاردهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی و دریافت اطلاعات بیشتراینجا کلیک کنید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir