چهاردهمین جلسه کمیته برنامه ریزی درسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/15-12:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز دوشنبه مورخ 99/11/13 از ساعت 11 الی 12:30 چهاردهمین جلسه کمیته برنامه ریزی درسی با حضور اعضای محترم کمیته، در تالار ادیب برگزار گردید.در این جلسه پیرامون طرح دوره ارزشیابی آموزش مجازی درس انگل شناسی مقطع علوم پایه، ارزشیابی آموزش مجازی درس ایمنی شناسی بالینی مقطع مقدمات پزشکی بالینی و ارزشیابی آموزش مجازی درس علوم تشریح سر و گردن نظری مقطع علوم پایه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و همچنین نتایج  ارزیابی کیفیت محتوای رسانه های آموزشی به مسئولین دروس ارائه شد. 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir