چشم اندازها و ماموریت های دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد یکشنبه, 06/10/1394 - 12:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

چشم اندازها و ماموریت های دانشکده پزشکی

فارسی
English

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir