چاشنی ها از دیدگاه طب ایرانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/12/20-14:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مبحث چاشنی ها از دیدگاه طب ایرانی از برنامه یک خانه یک زندگی از رادیو اصفهان با حضور جناب آقای دکتر محمود بابائیان در روز سه شنبه 96/12/22 ساعت 10 صبح. باز‌پخش: ساعت 20:15 دقیقه

OG vocabulary: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir