پیوند های مفید گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/20-10:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام پیوند آدرس درگاه
1  سایت مربوط به ارسال و پیگیری پورپوزالهای طرحهای پژوهشی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان http://researches.mui.ac.ir/
2 سایت انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران http://phypha.ir/
3 مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی http://prc.mui.ac.ir/
4 علم سنجی http://isid.research.ac.ir/mui

 

 

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir