پیوند های مفید

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/06/20-7:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام سایت آدرس سایت
کارپوشه ی کارورز  http://medicalportfolio.ir
مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم http://emrc.mui.ac.ir/
مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی http://ikrc.mui.ac.ir/
انجمن نفرولوژی ایران http://www.isn-iran.org

:

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir