پیوندهای مفیدENT

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/15-6:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام پیوند مسیر
 اين سايت محتوي اسلايد هاي متنوع و كاربردي بسيار جالب در حيطه هاي مختلف گوش و حلق و بيني و سر و گردن جهت ارائه در كلاسهاي درس و كنفرانسهاي باليني مي باشد كه از سال 1991 تاكنون مرتبا به روزرساني مي شود http://www.utmb.edu/otoref/grnds/grndsindex.html

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir