پیوندهای مفید

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/24-9:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 
آدرس سایت خلاصه ای از سایت
mmc.mui.ac.ir کمیته مرگ و میر
ta.mui.ac.ir معاونت درمان دانشگاه
edu.mui.ac.ir معاونت آموزشی
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir