پیوندهای مفید

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/25-12:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

آدرس سایت خلاصه ای از سایت
Cjme.behdasht.gov.ir معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
sanjeshp.ir سنجش آموزش پزشکی
gu.behdasht.gov.ir سایت نقل و انتقالات دستیاران 
   

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir