پیوندهای مفید

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/08-11:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام پیوند
مسیر
سازمان نظام پزشکی ایران http://irimc.org/
سامانه علم سنجی اعضاء هیئت علمی http://isid.research.ac.ir/Index.php
سامانه جامع آموزش مداوم  http://www.ircme.ir/
انجمن راديولوژي ايران http://www.isr.org.ir/
انجمن راديولوژي اروپا http://www.myesr.org/
انجمن راديولوژي آمريكا http://www.rsna.org/
دستيار راديولوژي http://www.radiologyassistant.nl/
مجله رادیولوژی ایران http://iranjradiol.com/
مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir/
سامانه کتابخانه دانشگاه http://elib.mui.ac.ir/faces/home.jspx
سامانه پژوهشیار http://researches.mui.ac.ir/newver/index.php

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir