پیوندهای مفید گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,2018/02/17-12:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
لیست سایت عنوان
http://www.medicalstudent.com text bookپزشکی در ارتباط با آناتومی انسان و gray
http://www.mondofacto.com/dictionary/ Medical Dictionary
http://www.ncbi.nlm.nih.gov National Center for Biotechnology Information
 
https://scholar.google.com/ google scholar
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri Scopus
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir