پیوندهای مفید گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد جمعه,1397/12/03-12:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام پیوند آدرس درگاه
1

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده 

http://med.mui.ac.ir/?q=takmili/takmili
2

سامانه مدیریت آموزشی سما (انتخاب واحد، حذف و اضافه) ویژه دانشجویان

http://register.mui.ac.ir/samaweb/Login.aspx
3 سامانه سینا https://sina.bmn.ir/
4 سامانه جامع آموزش مداوم پزشکی کشور http://www.ircme.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx?CenterID=37
5

انجمن علمی طب سنتی ایران

http://www.itma.ir/
6 دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران http://tim.tums.ac.ir/
7 سایت مرجع طب سنتی ایران (تندرستان) http://www.tandorostan.org/
8

دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

http://traditional.sbmu.ac.ir/
9

مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل

http://ricm.iums.ac.ir/
10

فصلنامه طب سنتی اسلام و ایران

http://jiitm.ir/
11

فهرست کتب طب سنتی و مکمل مورد تأیید وزارت بهداشت

http://medplant.ir/
12 مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور http://www.sanjeshp.ir/Content.aspx?click=28

 

 

 

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir