پیوندهای مفید گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/12/02-13:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام پیوند مسیر

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده 

http://med.mui.ac.ir/?q=takmili/takmili

سامانه مدیریت آموزشی سما (انتخاب واحد، حذف و اضافه) ویژه دانشجویان

http://register.mui.ac.ir/samaweb/Login.aspx

انجمن علمی طب سنتی ایران

http://www.itma.ir/
دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران http://tim.tums.ac.ir/
سایت مرجع طب سنتی ایران (تندرستان) http://www.tandorostan.org/

دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

http://traditional.sbmu.ac.ir/

مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل

http://ricm.iums.ac.ir/

فصلنامه طب سنتی اسلام و ایران

http://jiitm.ir/

فهرست کتب طب سنتی و مکمل مورد تأیید وزارت بهداشت

http://medplant.ir/
مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور http://www.sanjeshp.ir/Content.aspx?click=28

 

 

 

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir