پیوندهای مفید گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/11-21:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام پیوند آدرس درگاه
15

انجمن علمی طب سنتی ایران

http://www.itma.ir/
14 دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران http://tim.tums.ac.ir/
13 پایگاه تخصصی پزشکی ایرانی زیر نظر متخصصین طب سنتی و اعضای هیأت علمی دانشگاه www.mezaj.org
12 پایگاه اطلاعاتی نام علمی گیاهان (آمریکا) https://plants.usda.gov/
11 پایگاه اطلاعات و جستجوی نام علمی گیاهان (اروپا) http://www.theplantlist.org/
10 پایگاه علوم و فناوری گیاهان دارویی ایران https://medplant.ir/15066/
9 سایت مرجع طب سنتی ایران (تندرستان) http://tandorostan.tums.ac.ir/
8 طبایع طب سنتی برای همه https://tabaye.ir/
7

دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

http://traditional.sbmu.ac.ir/
6

مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل

http://ricm.iums.ac.ir/
5 فصلنامه طب سنتی اسلام و ایران http://jiitm.ir/
4 مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی http://tim.sums.ac.ir/fa/index.html
3 فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ پزشکی http://journals.sbmu.ac.ir/mh/index
2 انتشارات طب سنتی ایران www.timpub.com/
1

فهرست کتب طب سنتی و مکمل مورد تأیید وزارت بهداشت

http://medplant.ir/

 

 

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir