پیوندهای مفید گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/12/14-5:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
آدرس سایت خلاصه ای از سایت
INFO@ICA.ORG.IR انجمن سرطان ایران
isro.org.ir انجمن رادیوتراپی ـ انکولوژی ایران

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir