پیوندهای مفید گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/08/10-10:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف آدرس سایت       خلاصه ای از سایت              
1   INFO@ICA.ORG.IR  انجمن سرطان ایران
2 isro.org.ir  انجمن رادیوتراپی ـ انکولوژی ایران 
3 cprc.mui.ac.ir مرکز تحقیقات پیشگیری از سرطان پستان
4 iran-cancer.com مرکز جامع سرطان ایران

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir