پیوندهای مفید گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/05-8:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
   
نام پیوند مسیر

سامانه پژوهشیار، سامانه جامع  امور پژوهشی دانشگاه

http://researches.mui.ac.ir

سامانه درخواست انتقال دستياران تخصصي

http://specialisttransmition.behdasht.gov.ir
سامانه نگاه هيات علمي http://negah.mui.ac.ir/educative/
سامانه لاگ بوك الكترونيكي http://eportfolio.mui.ac.ir/
سامانه جامع آموزش مداوم

http://www.ircme.ir/

سامانه نظام پزشكي ايران

http://irimc.org/

فرم پروپوزال  
ايميل اساتيد گروه جراحي عمومي  
كيس هاي مطرح شده در كنفرانس جراحي عروق مورخ 97/2/23 (دكتر هاديپور)  
كيس هاي كنسر كولون كنفرانس چهارشنبه مورخ 97/1/22 (دكتر هاديپور،دكتر حسيني،دكتر نظري)  
كيس سودوآنوريسم و آُسيب شرياني (دكتر احمدي)  
كيس هاي دياليز صفاقي كنفرانس جراحي عروق(دكتر اميران)  
كيس معرفي شده كنسر معده (دكتر غزلي)  
معرفي كيس (دكتر گلشني)  
معرفي كيس(دكتر سيدي پور ،دكتر غزالي)  
كيس جراحي توراكس (دكتر شياسي و دكتر مصطفوي)  
كيس معرفي شده پولمونري(دكتر ملايري)  
معرفي كيس تومور بورد چهارشنبه مورخ 96/12/2 (دكتر توكلي،هادي پور،علي نژاد،فيروزفر)  
معرفي كيس SVC  جراحي عروق (دكتر غزلي ،دكتر سيدي پور)  
معرفي كيس كولوركتال مورخ 96/10/20 (دكتر مصطفوي ،دكتر هادي پور دكتر توحيدي)  
معرفي كيس تومور بورد چهارشنبه مهر 96 (دكترخدادادي،هادي پور،مجلسي،علي نژاد)  
   

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir