پیوندهای مفید گروه بیهوشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/09/23-8:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام پیوند مسیر
1 گروه  بین المللی مشترک نروآنستزی و نروسرجری  neurosurgeons & Neuroanesthesiologists NNIE | Groups | LinkedIn
2 انجن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران | Iranian Society of Anesthesiology and Critical Care (iranesthesia.org)
3 انجمن بیهوشی قلب ایران iscanet.ir
4 انجمن بیهوشی موضعی  ودرد ایران israpm.net
5 مجله آنستزیولوژی Anesthesiology | American Society of Anesthesiologists (asahq.org)
6 مجله بیهوشی بریتانیا https://academic.oup.com/bja

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir