پیوندهای مفید گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/01/27-6:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
آدرس سایت خلاصه ای از سایت
 www.isia.hbi.ir  انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران 
 iaari.tums.ac.ir  مرکز تحقیقات آلرژی، آسم و ایمونولوژی ایران
 isacl.com/index.swf  جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران
www.ebto.ir سازمان انتقال خون
http://alzahra.mui.ac.ir/plasmaf.html مرکز پلاسمافرزیس استان اصفهان

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir