پیوندهای مفید گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/13-10:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام پیوند مسیر
   
 تکنیک های آسیب شناسی Pathology Techniques https://iranpath.persianblog.ir/
 نخستین آزمايشگاه آسيب شناسي اینترنتی درایران- تاسیس شهریور سال 1382 http://path.blogfa.com/
نخستین اطلس خون شناسی فارسی / انگلیسی http://www.khajeh.blogfa.com/
انجمن آسیب شناسی ایران http://www.iranpath.org/
همایش های پزشکی http://www.medcongress.ir/
ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی انجمن علمي آسيب شناسي ايران http://iranpath.ircmelms.ir
انجمن  سیتولوژی بالینی ایران http://www.irancytology.org
سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی http://isid.research.ac.ir/
سایت pubmed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
   

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir