پیوندهای مفید گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/07/16-12:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام پیوند مسیر
انجمن آسیب شناسی ایران http://www.iranpath.org/
همایش های پزشکی http://www.medcongress.ir/
ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی انجمن علمي آسيب شناسي ايران http://iranpath.ircmelms.ir
انجمن  سیتولوژی بالینی ایران http://www.irancytology.org
سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی http://isid.research.ac.ir/
سایت pubmed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
   

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir