پیوندهای مفید روانپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/07/09-6:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف

نام پیوند

آدرس درگاه

1 مرکز تحقیقات علوم رفتاری bsrc.mui.ac.ir
2 مرکز تحقیقات روان تنی psrc.mui.ac.ir
3 بیمارستان نور nour.mui.ac.ir
4 انجمن روانپزشکان اصفهان www.isf-psychiatrist.com
5 نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران https://www.research.ac.ir
6 سایت استاد دکتر مجید برکتین https://www.barekatain.org/fa
7 سایت استاد دکتر فرشته شکیبائی http://www.drshakibaei.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir