پیام مدیرگروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/11/07-6:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

پیام مدیر گروه:

The mission of the Department of Pathology 

To provide the highest level of anatomic and laboratory service for the patients : 

Remember the Three R's:

Respect for Self;

Respect for Others;

and 

Responsibility for All Your Actions 

                                                                         

"احترام به خود،احترام به دیگران و مسئولیت پذیری نسبت به تمام اعمالتان"

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir