پژوهشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/27-13:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه شورا پژوهشی
97/03/24

پروپوزال دستياران آقایان جواد نقی زاده و حسین زارع مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

96/09/02

پروپوزال دستياران خانم ها فاطمه طالب، راحله سادات میرفصیحی، عاطفه اسحاقیان، مهسا عسگری و مریم لشگر بلوک مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

96/08/11

پروپوزال دستياران خانم ها شفيقه پارسايي، سمیرا سلیمانی و آقای تقی جلیل مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

پروپوزال دستیاری خانم عاطفه اسحاقیان مورد بررسی قرار گرفت.

پروپوزال دانشجوی پزشكي آقای مهرداد فرخی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

96/07/20

پروپوزال دستياران خانم ليلا كمالي، مهسا مسجدي، زهرا ابراهيمي و روشنك مشيري مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

پروپوزال دستیاری خانم شفيقه پارسايي مورد بررسی قرار گرفت.

پروپوزال دانشجوی پزشكي خانم صدف دريايي مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

96/05/16

پروپوزال دستیاران آقای فرهاد رضائی و خانم رویا آزاد مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجویان پزشكي خانم ها نوشین بهزادی، طیبه شیروی و دکتر پریناز صانعی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

95/12/05

پروپوزال دستياران خانم ها مرضيه عالي نژاد، زهره محمدزاده و آقای محسن معصومي مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجوي پزشکی خانم شادي افيوني مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

95/11/3

پروپوزال دانشجوي پزشكي خانم بهاره دليلي مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

پروپوزال دستياران خانم ها رويا آزاد، فريبا عليخاني، پويا اكبري، مرضيه عالي نژاد، زهره محمدزاده، فهيمه جعفري و آقایان محمد مهدي برادران و سيد امير طباطبايي مورد بررسي قرار گرفت.

95/08/03

پروپوزال دانشجويان پزشكي آقای رامين آرشيد و خانم ها كيميا كاظمي و فاطمه نجارزادگان مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

پروپوزال دستياران آقای محمدرضا رضايي و خانم ها مائده خدايي، ليلاهلاكوئي و سعيده شكري مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir