پژوهشی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/03-13:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا                                  موضوع صورتجلسه شورا پژوهشی ملاحظات
97/05/27 پروپوزال دستیاران آقای مسعود مهدی و خانم آرزو شفیعیون مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.  
97/05/15 پروپوزال دانشجوی پزشكي خانم شیدا شریفی مبارکه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.  
97/04/28

موضوعات پیشنهادی اعضاء جهت پروپوزال های گروه مورد بررسی و بحث قرار گرفت.

با اضافه شدن دانشجوی پزشكي آقای مرتضی امینی به یکی از پروپوزال های تصویب شده موافقت شد.

 
97/02/26 پروپوزال دستیاران آقای محسن آسترکی و خانم الهام شریفیان مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.  
96/11/09 پروپوزال دانشجوی پزشكي خانم پریناز صانعی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.  
96/10/11

پروپوزال دستیاران آقای پیمان شهریاری فر و خانم مینا صالحی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

 
96/09/02

پروپوزال دستياران خانم ها فاطمه طالب، راحله سادات میرفصیحی، عاطفه اسحاقیان، مهسا عسگری و مریم لشگر بلوک مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

 
96/08/11

پروپوزال دستياران خانم ها شفيقه پارسايي، سمیرا سلیمانی و آقای تقی جلیل مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

پروپوزال دستیاری خانم عاطفه اسحاقیان مورد بررسی قرار گرفت.

پروپوزال دانشجوی پزشكي آقای مهرداد فرخی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

 
96/07/20

پروپوزال دستياران خانم ليلا كمالي، مهسا مسجدي، زهرا ابراهيمي و روشنك مشيري مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

پروپوزال دستیاری خانم شفيقه پارسايي مورد بررسی قرار گرفت.

پروپوزال دانشجوی پزشكي خانم صدف دريايي مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

 
96/05/16

پروپوزال دستیاران آقای فرهاد رضائی و خانم رویا آزاد مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجویان پزشكي خانم ها نوشین بهزادی، طیبه شیروی و دکتر پریناز صانعی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

 
95/12/05

پروپوزال دستياران خانم ها مرضيه عالي نژاد، زهره محمدی زاده و آقای محسن معصومي مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجوي پزشکی خانم شادي افيوني مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

 
95/11/3

پروپوزال دانشجوي پزشكي خانم بهاره دليلي مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

پروپوزال دستياران خانم ها رويا آزاد، فريبا عليخاني، مرضيه عالي نژاد، زهره محمد زاده، فهيمه جعفري و آقایان محمد مهدي برادران و  پويا اكبري مورد بررسي قرار گرفت و به شرط اصلاحات تصویب شد.

پروپوزال دستياری آقای سید امیر طباطبایی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

 
95/08/03

پروپوزال دانشجويان پزشكي آقای رامين آرشيد و خانم ها كيميا كاظمي و فاطمه نجارزادگان مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

پروپوزال دستياران آقای محمدرضا رضايي و خانم ها مائده خدايي، ليلاهلاكوئي و سعيده شكري مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir