پژوهشی طب فیزیکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/10-13:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ
پنجشنبه مورخ 96/3/25 در خصوص نامه پژوهشی وارده بحث و بررسی شد
پنجشنبه مورخ 96/1/24
پنجشنبه مورخ 95/11/28
پنجشنبه مورخ 95/10/9
پنجشنبه مورخ 95/9/4
پنجشنبه مورخ 95/8/20
پنجشنبه مورخ 95/6/2
 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir