پژوهشی طب فیزیکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/12/13-6:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ
شورای پژوهشی گروه در تاریخ 99/12/12 جهت دفاع خانم دکتر مهرنوش پرورش ساعت 9 شب بصورت آنلاین برگزار شد
شورای پژوهشی گروه در تاریخ 99/12/5 جهت دفاع آقای دکتر مهرداد رضایی ساعت 9 شب بصورت آنلاین برگزار شد
شورای پژوهشی گروه در تاریخ 99/10/16 جهت دفاع خانم دکتر مرتضوی ساعت 9 شب بصورت آنلاین در اسکای روم برگزار شد.
جلسه شورای پژوهشی گروه در تاریخ 99/6/25 جهت دفاع دکتر فخاری ساعت 9 شب بصورت آنلاین در اسکای روم برگزار شد.
جلسه شورای پژوهشی گروه در تاریخ 99/6/13 ساعت 9 شب بصورت آنلاین در اسکای روم برگزار شد
جلسه شورای پژوهشی گروه در تاریخ 99/5/21 ساعت 9 شب بصورت آنلاین در اسکای روم برگزار شد
جلسه شورای پژوهشی گروه در تاریخ 99/3/26 برگزار شد
جلسه شورای پژوهشی گروه در تاریخ 98/11/17 برگزار شد
جلسه شورای پژوهشی گروه در تاریخ 98/10/28 برگزار شد
جلسه شورای پژوهشی گروه در تاریخ 98/9/7 برگزار شد
جلسه شورای پژوهشی گروه در تاریخ 98/7/18 برگزار شد
جلسه شورای پژوهشی گروه در تاریخ 98/7/4 برگزار شد
جلسه شورای پژوهشی گروه در تاریخ 98/5/24 برگزار شد
جلسه شورای پژوهشی گروه در تاریخ 98/3/21 برگزار شد
جلسه شورای پژوهشی گروه در تاریخ 98/3/2 برگزار شد
جلسه شورای پژوهشی گروه در تاریخ 98/2/23 برگزار شد
جلسه شورای پژوهشی گروه در تاریخ 97/12/23 برگزار شد
جلسه شورای پژوهشی گروه در تاریخ 97/12/8 برگزار شد
جلسه شورای پژوهشی گروه در تاریخ 97/12/6 برگزار شد
جلسه شورای پژوهشی گروه در تاریخ 97/11/10 برگزار شد
جلسه شورای پژوهشی گروه در تاریخ 97/9/22 برگزار شد
جلسه شورای پژوهشی گروه در تاریخ 97/8/30 برگزار شد
جلسه شورای پژوهشی گروه در تاریخ  97/7/26 برگزار شد
جلسه شورای پژوهشی گروه روز 3شنبه مورخ 19 تیر 97 برگزار و پروپوزال خانم دکترآیدین حیدری مطرح و  به تصویب اعضای گروه رسید
جلسه شورای پژوهشی گروه روز 4شنبه مورخ 26 اردیبهشت 97 برگزار و پروپوزال خانم دکتر غفاری و دکتر هاشمی مطرح و با کلیات طرح موافقت گردید.
جلسه شورای پژوهشی گروه روز پنج شنبه مورخ 97/1/22  در بیمارستان کاشانی برگزار شد و پروپوزال خانم دکتر عباسی و خانم دکتر هاشمی مطرح و‌ مورد بررسی قرار گرفت.
روز پنجشنبه مورخ 11/12 جلسه درمورد تصویب پروپوزال 4 نفر از دستیاران برگزار شد.
شورای پژوهشی گروه در قالب شورای عمومی و آموزشی نیز برگزار می گردد .
پنجشنبه مورخ 96/3/25 در خصوص نامه پژوهشی وارده بحث و بررسی شد
پنجشنبه مورخ 96/1/24
پنجشنبه مورخ 95/11/28
پنجشنبه مورخ 95/10/9
پنجشنبه مورخ 95/9/4
پنجشنبه مورخ 95/8/20
پنجشنبه مورخ 95/6/2
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir