پژوهشی طب فیزیکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/01-11:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ
جلسه شورای پژوهشی گروه روز پنج شنبه مورخ 97/1/22  در بیمارستان کاشانی برگزار شد و پروپوزال خانم دکتر عباسی و آقای دکتر هاشمی مطرح و‌ مورد بررسی قرار گرفت.
روز پنجشنبه مورخ 11/12 جلسه درمورد تصویب پروپوزال 4 نفر از دستیاران برگزار شد.
شورای پژوهشی گروه در قالب شورای عمومی و آموزشی نیز برگزار می گردد .
پنجشنبه مورخ 96/3/25 در خصوص نامه پژوهشی وارده بحث و بررسی شد
پنجشنبه مورخ 96/1/24
پنجشنبه مورخ 95/11/28
پنجشنبه مورخ 95/10/9
پنجشنبه مورخ 95/9/4
پنجشنبه مورخ 95/8/20
پنجشنبه مورخ 95/6/2
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir