پنجمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/30-12:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

پنجمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران همزمان با اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی کشور در آذرماه 1396 توسط دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار می گردد.

لوگوی اخلاق پزشکی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir