پنجمین کارگاه اعتبار بخشی آموزشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/10/04-12:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

پنجمین کارگاه اعتبار بخشی آموزشی از ساعت 12:30 لغایت 15 روز شنبه مورخ 96/10/2 با حضور مسئولین محترم علمی و اجرایی اعتبار بخشی آموزشی، مسئولین و کارشناسان محترم اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسه برنامه جامع عملکرد آموزشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir